Pomorski Przedsiębiorco – zaplanuj swój rozwój

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
Czas trwania projektu wrzesień 2016 - sierpień 2018
Budżet projektu - 1 952 593,20 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich - 1 645 645,54 zł

 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej

wraz z
 Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza

zapraszają MMSP do udziału w projekcie pt.

 

"Pomorski przedsiębiorco – zaplanuj swój rozwój"

 

Projekt jest dedykowany dla MMSP z województwa pomorskiego, które nie posiadają planu rozwoju firmy 

 Mogą one otrzymać dofinansowanie i wsparcie na opracowanie planu rozwoju 

 

 

Materiały konferencyjne

 

Ulotka promocyjnaFolder promocyjny

 


Plakat